S-a semnat contractul de finantare pentru proiectul ”Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiesti

Social

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat, ieri, contractul de finanțare pentru proiectul „EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GĂGENI – ȘOSEAUA NORDULUI – ȘOSEAUA VESTULUI – STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”. Proiectul respectiv este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești (SIP) – etapa I: traseul tramvaiului 102. Prin prezentul proiect se dorește realizarea unei investiții, care sa conducă la eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiești, pe traseul tramvaiului 102 (str. Găgeni – Șoseaua Nordului Șoseaua Vestului-str. Libertății (Gara de Vest)). Măsurile ce vor fi implementate prin acest proiect vor duce la îndeplinirea a patru deziderate majore importante, atât din punct de vedere al siguranței și confortului în trafic, cât și din punct de vedere al conformității cu legislația în vigoare, respectiv:  reducerea amprentei de carbon generată de SIP;  reducerea consumului de resurse naturale și protejarea acestora;  asigurarea iluminării zonelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;  reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, în special a costurilor cu energia și întreținerea.

Astfel, se va realiza modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu, cu corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va avea în vedere și rezolvarea situațiilor de conflict rutier, din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc). De asemenea, se va proceda la înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători, prin soluții bazate pe LED, precum și la implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului, bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic. Proiectul prevede și montarea de panouri fotovoltaice, care vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru călători. Totodată, se va efectua reîntregirea și extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED și montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală.

Lucrările propuse se vor desfășura pe traseul liniei 102 de tramvai, cu o lungime totala de 5,691 km de circulație rutieră, respectiv pe drumuri principale și străzi adiacente. Dispeceratul destinat controlului și monitorizării de telegestiune se va înființa în imobilul din Piața Eroilor nr. 1A al Municipiului Ploiești. Perioada de implementare a acestui proiect este prevăzută a se încheia în data de 30 noiembrie 2021 . Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 17,786,757.99 lei

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns