Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova

Divertisment

Muzeul Județean de Științele Naturii din Prahova este printre primele muzee cu acest profil întocmit pe principii dioramatice, ce prezintă flora și fauna zonei, precum și o secție de evoluționism.

Pot fi văzute aici colecții de plante superioare, moluște, fluturi exotici, precum și Expoziția permanentă — Muzeul Omului — ce reunește cele mai importante aspecte ale existenței umane (antropogeneza — antropologie, rasele umane, sub-rasele, anatomie, fiziologie, genetica umană, ecologie, demografie, ocrotirea naturii, creativitate umană, precum și ecosisteme antropice din România). De asemenea, Acvariul expune 60 de vase-acvarii cu circa 50 de specii de pești exotici, precum și o expoziție de păsări exotice.

Amplasat pe Strada Erou Călin Cătălin, nr. 1 din Ploiești și găzduit de Palatul Culturii, muzeul a luat ființă în 1956, prin grija profesorului emerit Margareta Moșneaga ce a pus bazele primelor colecții. Impresionanta clădire a a fost construită în 1923, în stil neoclasic francez și a funcționat ca Palat de Justiție până la începutul anilor ’50 când a devenit Palatul Culturii. Edificiul a fost reparat după cutremurul din 1977, fără a fi consolidat, iar muzeul a fost refăcut cu o nouă tematică de biologie umană (Muzeul Omului) la inițiativa și sub conducerea Zoei Stoicescu-Apostolache, în colaborare cu numeroși specialiști din muzee, instituții de cercetare, medici, antropologi. 

În prezent, muzeul reunește șapte secții: Ploiești, Bucov, Sinaia, Slănic, Cheia, Vălenii de Munte, Plopeni. În Ploiești există Acvariul și Muzeul Omului aflate în Palatul Culturii, unde există un bogat material informativ, completat de un valoros material tridimensional. Piesele expuse sunt atât de natură organică — preparate uscate din colecțiile de botanică, entomologie, ornitologie, anatomie și preparate umede în alcool sau formol din colecția de preparate anatomo—patologice, cât și de natura anorganică din colecțiile de paleontologie, mineralogie și mulaje.

Unic în țară, Muzeul Omului a fost modernizat și redeschis publicului din 2013 și reunește cele mai importante aspecte ale existenței umane: antropogeneza — antropologie, rasele umane, sub-rasele, anatomie, fiziologie, genetică, ecologie, demografie, ocrotirea naturii, creativitate, precum și ecosisteme antropice din Romania. Este organizat în trei săli: „Originea și evoluția vieții pe Terra; antropogeneză”, „Anatomia și fiziologia omului” și o sală de proiecții, conferințe, prezentări. Selecția exponatelor și elaborarea informației științifice, modului de etalare a textelor și a pieselor muzeale — panouri de sinteză informativă, mobilier specific, vitrine, sistem de iluminare, un complex arsenal IT — proiecții pe ecrane LED, simulări electronice, jocuri interactive, infochioșcuri, inclusiv un prezentator virtual 3D al funcțiilor corpului uman, în mărime naturală, ceea ce reprezintă o premieră națională în domeniu, asigurând acestui muzeu o deosebită atractivitate și un eficient caracter instructiv și educativ.

Sectorul de antropogeneză prezintă apariția și evoluția vieții pe Terra, apariția și evoluția omului, mulaje a numeroase fosile și unelte ce au aparținut purtătorilor unor străvechi civilizații, printre care cele de Australantrapus oltenensis identificat la Bugiulești-Vâlcea, cel mai vechi tip de om din Europa. 

Sectorul de anatomie și fziologie umană, normală și patologică prezintă corpul omenesc, precum și medicamente românești apreciate în țară și peste hotare. Una dintre atracțiile muzeului o constituie Sala de genetică, modernă și unică la nivel național, unde există o masă multi-touch ce prezintă noțiuni de bază despre ereditate, procesele prin care materialul genetic determină structura, funcțiile organismelor și transmiterea caracterelor la descendenți. Aici, vizitatorul, printr-o simplă apăsare pe un ecran poate deschide fișiere cu informații despre gene, structura ADN-ului, transmiterea materialului ereditar, diviziunea celulară, ARN (acidul ribonucleic) etc . De asemenea, copii pot învăța noțiuni despre corpul uman prin intermediul unor jocuri interactive. 

Sectorul de ecologie prezintă raporturile stabilite între oameni și biosferă, posibilități de adaptare a omului la diferite condiții de mediu. Sunt înfățișate zonele protejate din lume și din țara noastră (parcuri și rezervații naturale), elementele de floră și faună ocrotite de lege în țară și în lume.

Prezența tehnicii multimedia în spațiile de expunere ale muzeului completează informațiile sălilor cu date de ultimă oră facilitând vizitatorilor și accesul pe internet.

Pe lângă expozițiile permanente, Muzeul Județean de Științele Naturii din Prahova organizează și expoziții temporare, itinerante, pe diverse teme precum biologie, geologie, mineralogie, paleontologie, antropologie, protecția mediului, dar și conferințe și simpozioane, dedicate domeniilor prezente în tematica muzeului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns