Muzeul Memorial Cezar Petrescu din Bușteni

Divertisment

Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”, amplasat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 1 din Bușteni, județul Prahova, este casa în care prozatorul, gazetar și publicist Cezar Petrescu s-a statornicit în anul 1937 și a creat cea mai mare parte a operei sale.

Născut la 1 decembrie 1892 la Hodora-Cotnari, Cezar Petrescu s-a stabilit la Bușteni, în anul 1937, pentru tot restul vieții, după ce la 45 de ani publicase peste 20 de volume și depusese o vastă activitate în presă.

Muzeul a fost înființat la 17 decembrie 1967 și este secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Clădirea ce îl adăpostește este o casă impunătoare declarată monument istoric, ridicată pe trei nivele din care doar parterul și primul etaj sunt deschise publicului. A fost construită în stil românesc orășenesc, în 1918 de familia avocaților Elena și Dionisie Hobilescu. Aceștia au locuit aici până în anul 1937, când a fost cumpărată de Cezar Petrescu, care a locuit împreună cu familia până în anul 1961.

Odată cu stingerea din viață a scriitorului la 9 martie 1961, succesorii au donat statului casa cu tot ce se afla în interiorul său, cu condiția să fie realizat un așezământ de cultură. Astfel, interiorul casei păstrează în starea lor originală o bogată colecție de mobilier rustic, scoarțe vechi românești ceramică, statui și tablouri purtând semnături cunoscute precum și o vastă bibliotecă cuprinzând peste 10000 de volume, ziare și reviste, toate donate de urmașii scriitorului, toate dezvăluind două trăsături majore ale scriitorului: prețuirea pentru arta populară și marea-i pasiune pentru carte. 

Intrarea în muzeu întâmpină vizitatorul cu o inscripție semnată de scriitorul Demostene Botez : „Aici, sub cerul acesta pur, Cezar Petrescu a cinstit, ca într-o ceremonie antica, Arta, Munca, Dreptatea și Omenia. Fie ca poporul românesc să-și aducă aminte de el, atâta timp cât Caraimanul își va întinde în fiecare seară umbra pe casa aceasta, ca pe o imaterială lespede neagră, uriașa, pe măsura muncii și operei sale. INTRAȚI! Veți găsi prezenta unui om care v-a iubit, … care a iubit pe toți oamenii.”

De asemenea, intrarea în muzeu dezvăluie semne ale prieteniei lui Cezar Petrescu cu artiștii plastici ai epocii, fiind expuse statuile celor trei martiri Horia, Cloșca și Crișan, dăruite scriitorului de sculptorul Oscar Han, sau tablouri semnate Iser, Jiquidi ori Demian.

De o parte și de alta a holului de la intrare se află dormitorul mamei și cel al soției scriitorului, biroul de primire și sufrageria. Prin obiectele expuse în Sufragerie este ilustrată dragostea scriitorului pentru arta populară și bunul gust: mobilier lucrat în stil popular, ceramică din Transilvania, o icoană pe sticlă, două tablouri semnate Bilțiu-Dăncuș. Mobilierul din biroul de primire a fost comandat special după gustul scriitorului, iar covorul a fost realizat în cel mai autentic stil oltenesc și perdelele lucrate ornamental pe pânză topită. 

Etajul I adăpostește, alături de încăperile rămase intacte, expoziția documentară prezentând documente originale, acte de familie și de stare civilă, corespondența și manuscrise inedite, fotografii, opera scriitorului în ediții princeps. Aceasta a fost amenajată prin dezafectarea a două dormitoare și înzestrarea cu fotografii și piese de grafică realizate de scriitor. 

Etajul al II-lea al este spațiul unde scriitorul se retrăgea să lucreze. Aici se află Camera de lucru (biroul de iarnă) ce păstrează masa de lucru a scriitorului, fotoliul și uneltele zilnice de scris, scrumiera, ibricul și serviciul de cafea. Aici se regăsesc două categorii distincte de cărți: cărțile cu dedicație (aproximativ 600 de volume) și clasicii români în vechi ediții. Pe Verandă se află biroul de vară, unde pe masa de lucru a rămas un ultim articol, iar alături, pe o măsuță rotundă, veghează și astăzi serviciul de cafea, alături de țigări și medicamente. 

Tot la etajul al-II-lea este amenajat un cabinet de presă, în care sunt conservate și prezentate colecțiile de ziare și reviste ale celui care care timp de peste 40 de ani a fost gazetar și publicist, întemeietor de ziare și reviste. În această încăpere sunt prezentate colecțiile de ziare și reviste pe care Cezar Petrescu le-a adunat începând din primii ani de liceu și până în ultimul ceas al vieții și care i-au servit drept sursă de informație, atât în activitatea de publicist, cât și în cea de romancier. Printre colecțiile prezentate aici se află: „Adevărul”, „Dimineața”, „Gândirea”, „Convorbiri Literare”, „Revista Fundațiilor Regale”. 

Cu excepția dormitorului, în toate încăperile de la acest nivel al casei sunt biblioteci, adăpostind cele peste 10000 volume, cât numără biblioteca scriitorului.

Așadar aceasta este casa lui Cezar Petrescu, un inestimabil patrimoniu cultural, un locaș de evocare și aducere aminte, un omagiu personalității și operei sale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns