PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA S.P.C.L.E.P PLOIESTI PE PERIOADA PROCESULUI ELECTORAL

Social

În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral privind alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti a adaptat programul de lucru cu
publicul, astfel încât să rezolve operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate și de stare civilă în perioada premergătoare scrutinului astfel:
SERVICIUL STARE CIVILĂ
26 septembrie 2020 8 00 -16 00
-doar eliberarea
certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot.
9 00 -12 00 -înregistrări decese
-oficiere căsătorii conform programărilor efectuate

27 septembrie 2020 9 00 -13 00
-doar eliberarea certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot; oficiere căsătorii conform programărilor efectuate

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR
26 septembrie 2020 8 00 -16 00

27 septembrie 2020 7 00 -21:00

În conformitate cu art.3, alin.(2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.81/07.09.2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului la vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020:
„Alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.”
Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise
a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului.
În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi
trei fotografii de ¾ cm.

Totodată menționăm că toate documentele depuse în săptămana 21-25 septembrie 2020, vor fi eliberate in zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2020, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.
Facem menţiunea că vor fi primite și soluţionate doar cererile persoanelor
care nu posedă act de identitate, ca urmare a expirării termenului de
valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării, distrugerii sau anulării/schimbarii numelui, astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns