Județul Prahova – Scurt istoric

Numeroasele descoperiri arheologice (peste 1.000), sunt edificatoare pentru atestarea continuității de viață și civilizație pe teritoriul actual al județului Prahova. Paleoliticul este bine reprezentat (depozite de silex) în aria localităților Lapoș, Târgșoru Vechi ș.a. Neoliticul (culturile Criș, Boian, Gumelnița), cu unelte diverse din piatră, cu ceramică abundentă cu decor specific fiecărei culturi, plastică antropomorfă și […]

Continue Reading