Programul cu publicul la SPCLEP Ploiesti cu ocazia alegerilor

Social

Primăria municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, aduce la cunoștința cetățenilor că a adaptat programul de lucru cu publicul, în scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral privind alegerile pentru Președintele României din anul 2019, astfel încât să rezolve, operativ, solicitările privind eliberarea documentelor de identitate și de stare civilă, în perioada premergătoare primului tur de scrutin, după cum urmează:

SERVICIUL STARE CIVILĂ

09 noiembrie 2019 09:00 – 13:00 – doar eliberarea certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot 900 – 1200 – înregistrări decese Oficiere căsătorii conform programărilor efectuate.

10 noiembrie 2019 09:00-13:00 – doar eliberarea certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot. Oficiere căsătorii conform programărilor efectuate.

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

09 noiembrie 2019 08:00 – 16:00

10 noiembrie 2019 07:00 – 21:00 Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului. În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm.

Pentru persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială – stare dovedită în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie – Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti organizează activități de preluare a imaginii (cameră mobilă) și de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în Ploiești cât și în comunele arondate, în funcție de solicitări și conform programărilor. Totodată, menționăm că toate documentele depuse în săptămana 04 -10 noiembrie 2019 vor fi eliberate în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2019. Facem menţiunea că vor fi soluţionate, cu celeritate, cererile persoanelor care nu posedă act de identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat ,astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns