Domnul Primar, Adrian Florin Dobre, a semnat ieri contractul de finantare pentru proiectul ”Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre gara de sud si gara de vest, inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor – etapa II”

Social

Primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II ”.
Proiectul respectiv este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.
Astfel, se va crea un nou traseu şi se va asigura scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public în Municipiul Ploiești atât prin modernizarea şi extinderea rețelei de troleu cât şi prin amenajarea şi reconfigurarea carosabilului, legătura Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Această etapă a proiectului va implica realizarea următoarelor măsuri:
 Crearea rețelei de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz,legătura Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest – 5,6 km;
 Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere (benzi dedicate) pentru transportul public de călători troleibuz, între Piața Gării de Vest şi intersecția cu strada Macazului;
 Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, între Piața 1 Decembrie 1918 şi intersecția cu strada Macazului;
 Construirea şi modernizarea a patru stații de transport public de călători, între Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest.

De asemenea, se vor realiza piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje şi indicatoare rutiere, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, după cum urmează:
 Amenajarea trotuarelor şi pistelor de biciclete (5.366 ml) pe legătură Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest;
 Amenajarea unei parcări de biciclete de 20 locuri, la intersecția dintre strada Depoului şi strada Rudului.
Un alt obiectiv specific acestui proiect îl reprezintă extinderea sistemului de management al traficului, prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor, legătura Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Concret se vor implementa următoarele măsuri:
 Instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare aferente troleibuzelor/autobuzelor;
 Instalarea de sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate.

Cerere de finanțare a acestui proiect implică realizarea următoarelor investiții:
 Construirea şi modernizarea stațiilor de transport public de călători
Se vor amenaja 4 stații de așteptare autobuz/ troleibuz.
 Realizarea rețelei de troleibuz, legătura Piața 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest Lungimea totală a firului de contact construit prin proiect va fi de 5,6 km.
 Amenajarea de parcări şi piste de biciclete
Se vor realiza piste de biciclete (5.366 ml) pe toată lungimea legăturii dintre Gara de Sud şi Gara de Vest, cu lățimea de 1 m.
Acestea sunt realizate dintr-o structura elastică şi sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat şi marcaje longitudinale. Este prevăzută şi amenajarea unui loc special de parcare şi preluare a
bicicletelor de tip bike – sharing/ bike – rental cu rastel. Această locație se va afla la intersecția dintre strada Depoului şi strada Rudului şi va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.
 Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de calatori Între Piața Gării de Vest şi intersecția cu strada Macazului se va realiza construcția, amenajarea
şi reconfigurarea carosabilului în vederea creării benzilor dedicate circulației transportului public urban.

Între Piața 1 Decembrie 1918 şi intersecția cu strada Macazului se va amenaja şi reconfigura carosabilul pentru circulația prioritară a mijloacelor de transport public urban.
Se vor amenaja zone de staționare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport în comun, cu o capacitate de 13 respectiv 17 locuri.
Întreg traseul va fi încadrat de spatii de siguranță, piste pentru bicicliști şi trotuare. Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe întreg amplasamentul şi vor fi incluse elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.
De asemenea se va realiza construirea/modernizarea infrastructurii rutiere, respectiv a părții carosabile utilizate în comun de mijloacele de transport public de călători, care vor avea asigurată prioritatea în trafic, precum şi de autoturisme.
 Amenajare spaţii verzi (Plantare copaci, amenajare spaţii verzi)
 Extinderea sistemelor de management al traficului
• Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public,inclusiv camere de monitorizare
• Sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate
Astfel, infrastructura rutieră nou creată va consta în:

  • transport public urban de călători – troleibuz –
  • piste de biciclete
  • trasee/spații pietonale.
    Valoarea totală a proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II ” este de 92,711,199.23 lei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns