Programare online pentru obtinerea cartii de identitate

Social

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti informează cetățenii cu privire la posibilitatea programării online în vederea depunerii actelor pentru obţinerea cărtii de identitate, precum şi a achitării taxelor direct în contul instituţiei. Astfel, reamintim ploieştenilor, precum şi cetăţenilor din cele opt localităţi arondate (Balta Doamnei, Berceni, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari) faptul că, potrivit Art. 19 alin. (2) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată: “TITULARUL SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA ESTE OBLIGAT SĂ SOLICITE ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE CU CEL MULT 180 DE ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A ACTULUI DE IDENTITATE, DAR NU MAI PUŢIN DE 15 ZILE.”

În caz contrar, contravenienţii intră sub incidenţa art 43 lit. b) din aceeaşi ordonanţă, articol conform căruia amenzile sunt între 40 şi 80 lei. (Începând din luna august a anului viitor, 2021, amenzile vor fi între 200 – 600 lei). Documentele necesare în vederea obţinerii cărţii de identitate sunt: – cererea pentru eliberarea actului de identitate; – certificatul de naştere; – certificatul de căsătorie (sau dovada statutului civil: divorţat – sentinţă/certificat divorţ – ; văduv – certificat de deces al soţului); – certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani; – dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă (contract; certificat de moştenitor; extras de carte funciară de informare valabil 30 zile etc); – dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL ŞI FOTOCOPIE. (În cazul în care titularul cererii în vederea obţinerii actului de identitate nu este proprietarul imobilului unde îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa, este necesar ca proprietarul imobilului să îl însoţească pentru a-şi da consimţământul că îl ia în spaţiu. De asemenea, proprietarul trebuie să aibă asupra sa actul de identitate şi să prezinte lucrătorului de evidenţă actul de proprietate în original şi fotocopie).

IMPORTANT Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti are implementată platforma de programare electronică online pentru preschimbarea acestora şi poate fi accesată de la adresa: http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/ modulul : PROGRAMARE ONLINE EVIDENŢA PERSOANELOR sau direct http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI Tel: 0344/078313; Fax: 0344/078316 E-mail: spclep@ploiesti.ro Web: http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/ 2 Taxele se pot achita si online • CARTE DE İDENTİTATE TAXĂ = 7 LEİ (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX) • CARTE DE İDENTİTATE PROVİZORİE TAXĂ = 1 LEU (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX) Pentru a se evita aglomeraţia, recomandăm programarea online accesând link-ul: http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html, precum şi achitarea taxelor în contul Beneficiarului: S.P.C.L.E.P. CUI 17434519 IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX . Amenzile pot fi achitate în contul Beneficiarului: P.M.P. CUI 2844855 IBAN RO65TREZ52121A350102XXXX Taxele şi amenzile pot fi achitate online sau la orice unitate bancară dacă spuneţi beneficiarul şi contul! Toate aceste informaţii se regăsesc şi pe site-ul instituţiei http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm sau la sediul SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR – PLOIEŞTI, Bulevardul Independenţei nr. 10.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns